DCM COPRON - de topper voor organische bodemverbetering in de boomkwekerij

Het verzorgen van de bodemstructuur wint ieder jaar opnieuw aan belang in de moderne boomkwekerij. Het regelmatig inbrengen van gepast organisch materiaal in de bodem is daarbij de sleutel tot het

{

DCM COPRON - de topper voor organische bodemverbetering in de boomkwekerij

Het verzorgen van de bodemstructuur wint ieder jaar opnieuw aan belang in de moderne boomkwekerij. Het regelmatig inbrengen van gepast organisch materiaal in de bodem is daarbij de sleutel tot het bekomen van een goede bodemstructuur.

{ { { {
{
{ { { { { {
{ { { { { {
{
{

MINIGRAN®: het ideale organische microgranulaat voor de boomkwekerij

MINIGRAN® TECHNOLOGY is een innovatief en uniek productiesysteem voor het produceren van organische meststoffen onder de vorm van mini-korreltjes. Proeven tonen aan dat dit unieke organische microgranulaat meerdere troeven heeft in de boomkwekerij.

Rendabel produceren en kwaliteit: hand in hand met zorg voor het leefmilieu

Sinds vele jaren zijn België en Nederland de bakermat voor het professioneel telen van boomkwekerijgewassen. Veel onderzoek wordt hierbij verricht naar nieuwe methodes voor rendabel produceren met hoge kwaliteitsnorm. De laatste jaren is ook de zorg voor het milieu een steeds belangrijk aspect geworden.

{ { { { { { { { { { { {
{ { { {
{ { {
{ { { { { { { { { { { { {

Voordelen van DCM Organische Meststoffen

Chemische meststoffen zijn snel oplosbare zouten, die in één keer ter beschikking komen van de plantenwortels. Door een overmaat aan voedingsstoffen bestaat de kans op wortelbeschadiging bij een chemische bemesting. De plant kan de grote hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen niet allemaal ineens opnemen en een groot deel van de voedingselementen gaat verloren door uitspoeling.

DCM behaalt het MVO milieucharter!

DCM behaalde het MVO milieucharter van de Provincie Antwerpen. Dit certificaat heeft als doel bedrijven te stimuleren om projecten inzake milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uit te werken die verder gaan dan de wetgeving.

{ { { {

DCM SOLAFIDA®, brengt uw bodem in balans

voor een beter rendement van uw standaardbemesting

{