DCM REDU-BAC - Voorkomt en verhelpt zoutschade

1 is een natuurlijke oplossing om verzouting tegen te gaan en om schadelijke zouten (sulfaat, chloor, natrium, etc.) te neutraliseren.

Proefresultaten geven aan dat het gebruik van DCM REDU-BAC helpt om versneld de gehaltes aan schadelijke zouten te reduceren.

  • verlaagt het zoutgehalte (o.a. sulfaat, natrium en chloor) in de (pot)grond
  • stimuleert de beworteling
  • bij voorkeur apart toedienen (spuitvat b.v.) of in geval van beregening heel goed naregenen zodat er geen product in de leiding achterblijft

Proef in Trachelium juni 2009 met DCM REDU-BAC

Na gebruik van DCM REDU-BAC

Vraag uw bemestingsadviseur naar een advies op maat.